Početak

Autori izložbe: dr.sc. Jadranka Sulić Šprem i Frane Čizmić

Vrijeme trajanja: od 9. lipnja 2022. do 30. travnja 2023.

Organizatori izložbe: Prirodoslovni muzej Dubrovnik i Državni arhiv u Dubrovniku

O izložbi:  Godine 2022. obilježava se 150. obljetnica osnivanja prve muzejske ustanove u Dubrovniku. Ključnu ulogu u tome imali su Trgovačko obrtnička komora za Dubrovnik i Kotor (Camera di Commercio ed Industria del distretto di Ragusa e Cattaro) te njezin tadašnji predsjednik, ljekarnik Antun Drobac. Komora je prije svega radila na unaprjeđenju i usmjeravanju gospodarskog razvoja. Osobito je skrbila i o obrazovanju, ocjenjujući da tadašnja organizacija školstva u Dubrovniku ne omogućuje dostatnu izobrazbu kadrova u zanimanjima za koje je izravno bila zainteresirana (trgovina, obrt, pomorstvo). Kako bi mladež usmjerena na trgovačka i obrtnička zanimanja te pomorstvo dobila kvalitetnije obrazovanje, Komora je predlagala da se postojeća niža realka promovira u cjelovitu trorazrednu nižu realku (scuola reale inferiore di tre classi), kojoj bi se pripojila i nautička škola. Ta je inicijativa odbijena pod izlikom da takva škola zahtjeva skupe zbirke i kabinete, za što vlada nema dovoljno novaca. Komora je ponudila da će u tu svrhu osnovati kabinete prirodopisa, poznavanja robe i fizike, kao i kemijski laboratorij, no odgovoreno joj je da će se molba uzeti u razmatranje u boljim ekonomskim prilikama u državi te kada bude odgovarajućih nastavnika, a kabineti pripremljeni.

Tada je predsjednik Komore Antun Drobac pokrenuo široku akciju prikupljanja raznih vrsta prirodnina, koja je nadišla okvire tadašnje Monarhije. Obratio se svojim sugrađanima, istaknutim Dubrovčanima koji su živjeli i radili u svijetu, ali i mnogim drugim ustanovama i pojedincima, kako bi se kabinet što prije opremio. Kao brodovlasnik, utjecao je na pomorce koji su donosili raritete iz cijelog svijeta. Osim prirodnina, u kabinetu su se prikupljali i predmeti kulturno-povijesnog, etnografskog značaja i drugi vrijedni predmeti, među kojima su najdragocjeniji oni vezani za prošlost dubrovačkog kraja, osobito nekadašnje Dubrovačke Republike. Drobac se također obvezao bez naknade podučavati kemiju, a u slučaju potrebe i druge predmete sve dok se ne nađe stalna osoba, a po potrebi mogu se angažirati i drugi privremeni predavači. Općina se zauzela pronaći prostor za održavanje nastave i laboratorij, a bila je voljna sudjelovati sa sredstvima za poduku te s fiksnim paušalom za naprave i instrumente.

Pod izlikom da u Dubrovniku već postoji jedna gimnazija o trošku države te da u Dalmaciji djeluje znatan broj srednjih škola koje uzdržava državna blagajna, Namjesništvo je od Općine zahtijevalo da snosi i dio troška za nastavnike. Općina je za samostalnu trogodišnju nižu realnu školu ponudila 800 forinti, dok je pod tim uvjetima Ministarstvo bogoštovlja i nastave bilo spremno odobriti tek proširenje postojeće niže realke na treću godinu, pa do promjena u vezi s dubrovačkom realnom školom nije došlo. Prirodopisni kabinet tada se nalazio u skučenim prostorima Dominikanskog samostana. S obzirom na to da je nadišao svoju prvotnu namjenu da posluži nastavi realnih predmeta, Komora, A. Drobac i dubrovačka općina došli su na ideju o pretvorbi Kabineta u muzej. Akt o osnivanju Domaćeg muzeja (Museo patrio di Ragusa) sastavljen je 26. siječnja 1872. Komora je ovaj akt prihvatila na sjednici 31. siječnja 1872., a Općinsko vijeće 5. veljače 1872. te je stupio na snagu nakon odobrenja Pokrajinskog odbora za Dalmaciju 10. veljače 1872.

U izložbi se osim 404 prirodoslovna predmeta (iz zbirki koje su bile temelj za osnivanje muzeja) može vidjeti i 9 arhivskih dokumenata koji su za potrebe izložbe posuđeni od Državnog arhiva u Dubrovniku i Dubrovačkih muzeja. Od izloženih arhivskih dokumenata vrijedi izdvojiti po prvi put predstavljen javnosti akt o osnivanju Domaćeg muzeja iz 1872. Iako se danas najčešće koristi naziv Domorodni muzej, naziv Domaći muzej je na hrvatskom jeziku upotrjebljen prvi put u Zapisniku sjednice općinskog vijeća od 22. prosinca 1871.

Početak2022-09-09T10:19:44+02:00

MOZAIK BIORAZNOLIKOSTI

Autorice izložbe su stručne djelatnice muzeja (abecednim redom): Ana Kuzman, Matea Martinović, Jadranka Sulić Šprem i Dubravka Tullio.

Autorica likovnog postava je muzejska pedagoginja i akademska slikarica Dubravka Tullio.

 

Izložba predstavlja mozaičnu sliku bioraznolikosti koja prožima fundus Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik. Postavljena je na prvom katu Muzeja i broji 467 predmeta koji su izbor iz 10 zbirki.

U najvećoj prostoriji izloženi su predstavnici reda zvijeri – ris, divlja mačka i vidra. Također se mogu vidjeti dijelovi kostura vodenkonja, slona i plavetnog kita. Od 246 vrsta ptica hrvatske faune koje su zastupljene u Zbirci ptica Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik u izložbi je predstavljeno 27 vrsta. Pored galeba, njorki, patki, čaplji i ptica grabljivica koje su još uvijek redovito zabilježene na području Republike Hrvatske izloženi su i primjerci kritično ugroženih vrsta poput plosnate njorke i orla krstaša, koji su zadnji put zabilježeni početkom, odnosno krajem 20. stoljeća. Iz Zbirke gmazova i vodozemaca predstavljene su tri vrste kornjača – glavata želva, barska kornjača i obična čančara. Predstavnici kukaca izloženi su u dvije entomološke kutije. Riječ je o 15 vrsta leptira iz porodice šarenaca te brojni primjerci zlatnih mara.

U sljedećem izložbenom prostoru smještena je građa iz Geološke zbirke koja uključuje fosilnu građu iz Miocena i kasnog Pleistocena. Posebno su zanimljive kosti špiljskog medvjeda, spektakularne megafaunske vrste koja je nekada živjela u sjevernoj Euroaziji. Zbirka minerala i stijena koja je bila temelj za osnivanje Domorodnog muzeja (1872.) zauzima najveći dio izložbenog prostora sa ukupno 45 primjeraka. Iz Zbirke žarnjaka izloženo je 16 predmeta, a vrijedi izdvojiti vrste prikupljene u Jadranu, kao npr. dvije endemske vrste Sredozemnog mora, crveni i busenasti koralj te crni koralj. Ostatak postava sačinjavaju koralji svjetskih mora, a najbrojniji među njima su primjerci prikupljeni uz istočnu obalu Indije.  Zbirku algi predstavlja 14 vrsta prikupljenih u Jadranu, a dio su zbirke koju je prikupio gosp. Vidoević. Nakon Vidoevićeve smrti njegova supruga zbirku je darovala muzeju u vrijeme djelovanja Balda Kosića, o čemu svjedoči njegov Zapisnik.

U posljednjoj prostoriji Iz Zbirke mekušaca izloženo je ukupno 37 predstavnika egzotičnih vrsta ove uistinu raznolike skupine.

Likovni postav estetikom i simbolikom livadne flore skladno objedinjuje sve prikazane elemente kopnene faune. Oslikavanjem zidova i odabirom kontrastnih tonova dobio se dojam veličine prostora, a nije se izgubio fokus sa samih predmeta. Najstarijim oblikom slikarskog izričaja – muralom, dobivena je  moderna impresija koja zadovoljava načela suvremene muzeologije.  Dio likovnog postava morske faune inspiriran je reprezentativnim primjerima izloženih skupina mekušaca, koralja i algi. Velike dimenzije motiva na muralima vizualno oplemenjuju karakteristike same izložbe.

MOZAIK BIORAZNOLIKOSTI2021-05-17T17:59:22+02:00

Domi sum

Autori izložbe: Jadranka Sulić Šprem, Ana Kuzman i Frane Čizmić

Likovni postav: Jadranka Sulić Šprem i Ana Kuzman

Vrijeme trajanja: od 11. prosinca 2017.

O izložbi: Izložba Domi sum obrađuje sve razvojne faze Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik. Naime Domorodni muzej (preteča Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik) osnovan je kao muzej općeg karaktera 1872., a svečano otvoren u travnju 1873. u velikoj dvorani na drugom katu Općinske palače. Nakon što je općina trebala prostore za urede 1931. donesena je odluka o preseljenju muzeja. Već iduće godine Muzej seli u novouređene prostore prvoga kata Tvrđave sv. Ivana i mijenja naziv u Dubrovački muzej. Prirodoslovne, kulturno-povijesne, arheološke, etnografske i pomorske zbirke odvajaju se u odjele. Godine 1947. izrađuje se plan reorganizacije Muzeja. Plan uključuje izmještanje svih odjela u nove, primjerenije prostore i iziskuje velike financijske izdatke koje gradske vlasti nisu željele izdvojiti. Stoga državne institucije preuzimaju Muzej pod svoje okrilje. Muzej tada mijenja ime u Državni muzej u Dubrovniku. Godine 1952. Savjet za prosvjetu i kulturu Narodnog odbora grada donio je odluku da se Prirodoslovni odjel preseli u palaču Crijević-Pucić. Odmah po preseljenju u prizemlju palače postavljena je izložba morskih riba i beskralješnjaka, dok su ostale zbirke izložene na prvome katu. U listopadu 1957., zbog mišljenja da bi sjedinjenje prirodoslovnih ustanova rezultiralo racionalnijim korištenjem sredstava i stručnih djelatnika, Prirodoslovni odjel se izdvaja iz sastavnice Muzeja i spaja s Akvarijem u Prirodoznanstvenu ustanovu Dubrovnik. Odmah iduće godine novoosnovana ustanova se pripaja Biološkom institutu JAZU-a, a prirodoslovne zbirke sele u prostore benediktinskog samostana na otoku Lokrumu. Svečanost otvorenja postava upriličena je u svibnju 1967. Zbirke su za javnost bile dostupne sve do travnja 1979. kada je potres oštetio zgradu samostana.

Tijekom Domovinskog rata donesena je odluka da se za potrebe trajnoga smještaja prirodoslovne građe u zakup daje Androvićeva palača. Nakon rata započela je obnova zgrade, a nakon završetka obnove te realizacije privremenoga postava Prirodoslovni muzej Dubrovnik svečano je otvoren 17. ožujka 2009. Od tada po prvi put u povijesti Muzej djeluje samostalno.

S obzirom da su tijekom razvojnih faza Muzeja zbirke često tražile svoj dom, a marljivi djelatnici Muzej doživljavali domom autorice likovnog postava vođene tom idejom stubište su preuredile u predsoblje, radnu sobu, blagovaonicu i dnevnu sobu. U navedenim „prostorijama“ istaknute su biografije najznačajnijih ličnosti koje su tijekom povijesti utjecale na sudbinu prirodoslovnih zbirki. Osim javnosti već dobro poznatih ličnosti Antuna Dropca i Balda Kosića posjetitelji mogu saznati više i o djelatnicima koji su svojim zalaganjem uspjeli tijekom godina očuvati jezgru fundusa, Lucijanu Marčiću, Zori Karaman, Milivoju Ulagi, i Andriji Lesingeru.

Katalog izložbe dostupan je u muzejskoj prodavaonici.

Izložbe

Domi sum2017-12-18T10:27:22+02:00

Pod pritiskom

Autorica izložbe: Jadranka Sulić Šprem

Likovni postav: Jadranka Sulić Šprem i Dubravka Tullio

Autorice likovnog postava dobitnice su priznanja Hrvatskog muzejskog društva za kreativan i likovno osmišljen pristup u realizaciji izložbe u 2015. godini

Vrijeme trajanja: od 15. prosinca 2015.

O izložbi: Prilagodbe dubokomorskih organizama na nisku temperaturu, ograničenu dostupnost hrane, visok tlak, smanjenu koncentraciju kisika i nedostatak svjetlosti bile su inspiracija za naslov izložbe. Nelagoda, stres, pritisak, POD PRITISKOM! Likovni postav povezan je s velikim hitom Under Pressure grupe Queen što uistinu čini ovu izložbu drukčijom od uobičajenih. Narator izložbe je riba barjaktarka, odjevena u najpoznatija modna izdanja pjevača Freddieja Mercuryja. Za potrebe tehničkog postava Muzej je pokrenuo inicijativu prikupljanja starih CD/DVD medija. Prikupljeno je ukupno 10.000 komada, od kojih je među ostalim napravljena i podmornica „Deepsea Queen“ koja nas vodi u dubine Južnojadranske kotline. Morsko dno izrađeno od CD/DVD-ova, disko kugla koja stvara kretnje u prostoru i muzejski predmeti dubokomorskih vrsta riba prikazuju najdublji dio južnog Jadrana. Posjetiteljima su predstavljeni muzejski predmeti riba koje u svojem prirodnom okolišu obitavaju na dubinama većim od 800 metara. Biologiju i ekologiju izloženih vrsta posjetitelji mogu upoznati putem aplikacije na interaktivnim touchscreen ekranima. Dubokomorske vrste imaju reducirane kosti i mišićnu masu, a usporavanje metabolizma povećava se s dubinom. Smanjene su i potrebe za kretanjem koje je povezano s vizualnom interakcijom predator/plijen, tj. kretanje se aktivira samo ako se uoči predator ili plijen. Neke su vrste razvile veliki želudac i čeljusti koje omogućavaju ulov svakog dostupnog plijena. Na život u potpunoj tami gdje je bioluminiscencija (sposobnost živog organizma na proizvodnju i emitiranje svjetlosti) glavni izvor svjetlosti dubokomorski organizmi prilagodili su se redukcijom ili povećavanjem očiju. Radi prikazivanja bioluminiscencije posjetiteljima, izrađeni su modeli riba u koje su ugrađena optička vlakna. Putem aplikacije na interaktivnim touchscreen ekranima posjetitelji mogu „zaroniti“ sve do dubine od 10.984 ± 25 m u Marijansku brazdu gdje je izmjerena najveća dubina na svijetu te tijekom „zarona“ doznati koja je maksimalna dubina prodora svjetlosti, prosječna dubina oceana, najdublja točka Atlantskog i Indijskog oceana i slično. Osjetilo sluha posjetitelja, osim glazbenog singla Under pressure, dodatno je stimulirano zvukom dubokog mora.

Katalog izložbe dostupan je u muzejskoj prodavaonici.

Izložbe

Pod pritiskom2017-05-09T15:17:43+02:00

Ribe dubrovačkog kraja

Autorica izložbe: Jadranka Sulić Šprem

Autorice likovnog postava: Jadranka Sulić Šprem i Maja Kovačević

Vrijeme trajanja: od 22. siječnja 2013. do 6. listopada 2017.

Izložba je posvećena prirodoslovcima i preparatorima koji su od osnivanja muzeja sudjelovali u prikupljanju ihtiološke zbirke. Otvorenjem izložbe obilježila se 140. obljetnica otvorenja Domorodnog muzeja. Kao što i sam naziv govori, izložba predstavlja ihtiofaunu dubrovačkog akvatorija, čiji je prvi popis objavljen 1903. godine. Profesor Baldo Kosić u svom radu „Ribe dubrovačke“ naveo je 191 vrstu, a danas je zbog intenzivnijeg istraživanja broj ribljih vrsta bitno veći. Na izložbi je predstavljeno oko 70 vrsta riba koje su zastupljene u dubrovačkom akvatoriju, bilo da su česte poput cipola ili rijetke poput morskog psa kučine. Osim muzejskih preparata iz stare zbirke, predstavljeni su i preparati prikupljeni u posljednje dvije godine.

Katalog izložbe dostupan je u muzejskoj prodavaonici.

Izložbe

Ribe dubrovačkog kraja2021-05-17T18:19:06+02:00
Go to Top