Rođena 1984. godine u Dubrovniku. Diplomirala 2009. godine na Sveučilištu u Dubrovniku, Odjelu za akvakulturu, a daljnje školovanje nastavila na Sveučilištu u Splitu, međusveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju Primijenjene znanosti o moru. Autorica i koautorica više stručnih i znanstvenih radova.

Od 2011. godine zaposlena u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik na radnom mjestu kustosa. Zvanje kustosa stekla je 2012. godine, a višeg kustosa 2018. godine. Voditeljica je Zbirke gmazova i vodozemaca, Zbirke mekušaca, Zbirka kukaca i Zbirke sisavaca. Od 2014. godine zaposlena na radnom mjestu ravnateljice. Autorica i koautorica izložbi: Šum mora, Na čast Gradu, Riječna kornjača, Lepidoptera i Domi sum.

E-mail: ana.kuzman@pmd.hr

Ana Kuzman

Ana Kuzman

Jadranka Sulić Šprem

Jadranka Sulić Šprem

Rođena 1983. godine u Dubrovniku. Diplomirala 2009. godine na Sveučilištu u Dubrovniku, Odjelu za akvakulturu. Akademski stupanj doktorice znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne prirodne znanosti stekla 2019. godine na Sveučilištu u Splitu, međusveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju Primijenjene znanosti o moru. Autorica i koautorica više znanstvenih i stručnih radova.

Od 2011. godine zaposlena u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik na radnom mjestu kustosa. Zvanje kustosa stekla je 2012. godine, a višeg kustosa 2018. godine. Voditeljica je Zbirke minerala i stijena, Zbirke ptica, Zbirke ptičjih jaja i Zbirke riba. Autorica i koautorica izložbi: Ribe dubrovačkog kraja, Tko su lesepsijski migranti?, Na čast Gradu, Pod pritiskom, Zaronimo i Domi sum.

E-mail: jadranka.sulic.sprem@pmd.hr

Rođena 1985. godine u Dubrovniku. Diplomirala slikarstvo 2008. godine u klasi profesorice Nine Ivančić na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Sudjelovala na više skupnih izložbi; Dubrovnik, Split, Varaždin, Zagreb. Od 2015. godine zaposlena u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik na radnom mjestu muzejskog pedagoga. Stručni ispit za zvanje muzejskog pedagoga položila u lipnju 2017. Autorica je i koautorica pedagoških programa Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik. Autorica je izložbe Tijelo moga tijela i koautorica likovnih postava izložbi Pod pritiskom, Zaronimo i Lepidoptera.

E-mail: dubravka.tullio@pmd.hr

Dubravka Tullio

Dubravka Tullio

Jadranka Sulić Šprem

Matea Martinović

Rođena 1986. godine u Dubrovniku. Diplomirala 2014. godine na Sveučilištu u Dubrovniku, Odjelu za akvakulturu. U akademskoj godini 2011./2012. dobitnica je rektorove nagrade za najbolji uspjeh na diplomskom studiju, a dio svog školovanja provela je u Irskoj na University of Limerick. Autorica i koautorica nekoliko znanstvenih radova.

Od 2016. godine zaposlena u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik na radnom mjestu kustosa. Zvanje kustosa stekla je u lipnju 2017. godine. Voditeljica je Zbirke stjenica, Zbirke algi i Zbirke ostalih morskih organizama.

E-mail: matea.martinovic@pmd.hr