Rođena 1984. godine u Dubrovniku. Diplomirala 2009. godine na Sveučilištu u Dubrovniku, Odjelu za akvakulturu, a daljnje školovanje nastavila na Sveučilištu u Splitu, međusveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju Primijenjene znanosti o moru. Autorica i koautorica više stručnih i znanstvenih radova.

Od 2011. godine zaposlena u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik na radnom mjestu kustosa. Zvanje kustosa stekla je 2012. godine, a višeg kustosa 2018. godine. Voditeljica je Zbirke gmazova i vodozemaca, Zbirke mekušaca, Zbirka kukaca i Zbirke sisavaca. Od 2014. godine zaposlena na radnom mjestu ravnateljice. Autorica i koautorica izložbi: Šum mora, Na čast Gradu, Riječna kornjača, Lepidoptera, Domi sum, Mozaik bioraznolikosti i Držićev životinjski svijet.

E-mail: ana.kuzman@pmd.hr

Ana Kuzman

Ana Čučević

viši kustos, ravnatelj

Jadranka Sulić Šprem

dr.sc. Jadranka Sulić Šprem

viši kustos

Rođena 1983. godine u Dubrovniku. Diplomirala 2009. godine na Sveučilištu u Dubrovniku. Akademski stupanj doktorice znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne prirodne znanosti stekla 2019. godine na Sveučilištu u Splitu. Autorica i koautorica više znanstvenih i stručnih radova.

Od 2011. godine zaposlena u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik na radnom mjestu kustosa. Zvanje kustosa stekla je 2012. godine, a višeg kustosa 2018. godine. Voditeljica je Zbirke minerala i stijena, Zbirke ptica, Zbirke ptičjih jaja i Zbirke riba. Autorica i koautorica izložbi: Ribe dubrovačkog kraja, Tko su lesepsijski migranti?, Na čast Gradu, Pod pritiskom, Zaronimo, Domi sum, Mozaik bioraznolikosti, Zadrži dah i Početak.

Dobitnica je nagrade Hrvatskog muzejskog društva za istraživački rad koji je rezultirao izložbom Početak.

E-mail: jadranka.sulic.sprem@pmd.hr

Rođena 1985. godine u Dubrovniku. Diplomirala slikarstvo 2008. godine u klasi profesorice Nine Ivančić na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Sudjelovala na više skupnih izložbi; Dubrovnik, Split, Varaždin, Zagreb. Od 2015. godine zaposlena u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik na radnom mjestu muzejskog pedagoga. Stručni ispit za zvanje muzejskog pedagoga položila u lipnju 2017. Autorica je i koautorica pedagoških programa Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik. Autorica je i koautorica izložbi Tijelo moga tijela i Mozaik Bioraznolikosti te likovnih postava izložbi Pod pritiskom, Zaronimo, Lepidoptera, Mozaik bioraznolikosti i Cvijet u kamenu.

E-mail: dubravka.tullio@pmd.hr

Dubravka Tullio

Dubravka Tullio

viši kustos pedagog

Jadranka Sulić Šprem

Matea Martinović

viši kustos

Rođena 1986. godine u Dubrovniku. Diplomirala 2014. godine na Sveučilištu u Dubrovniku. Dobitnica je Rektorove nagrade za najbolji uspjeh na diplomskom studiju za akademsku godinu 2011./2012., a dio svog školovanja provela je u Irskoj na University of Limerick.

Od 2016. godine zaposlena u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik na radnom mjestu kustosa. Zvanje kustosa stekla je 2017., a višeg kustosa 2024. godine. Voditeljica je Zbirke stjenica, Zbirke cvjetnih muha, Zbirke algi, Zbirke žarnjaka i Zbirke ostalih morskih organizama.

Autorica je i koautorica 20 znanstvenih radova; izložbi Mozaik bioraznolikosti i Cvijet u kamenu te edukativnih programa Most za znanost, Spužve-majstori regeneracije i Baština dostupna svima.

E-mail: matea.martinovic@pmd.hr