Sustavno skupljanje, čuvanje, dokumentiranje, znanstvena obrada i prezentacija prirodoslovnog materijala prvenstveno s dubrovačkog područja te edukacija o važnosti očuvanja prirodnih vrednota i biološke raznolikosti s posebnim osvrtom na ugrožene vrste.

Postati referentna ustanova u mreži hrvatskih prirodoslovnih muzeja, koja će svojim utjecajem aktivno sudjelovati u kreiranju i unaprjeđivanju muzejske prakse i postavljati temelje izvrsnosti u načinu upravljanja javnom muzejskom ustanovom, uz povezivanje s drugim znanstvenim institucijama te punu participaciju građana i javnosti.