Javna nabava 2017-07-17T14:41:35+00:00

Prirodoslovni muzej Dubrovnik kao javni naručitelj objavljuju da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi,
u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi, bili u sukobu interesa.

Plan nabave roba, radova usluga 2017

Plan nabave roba, radova usluga 2016

Izjava o nepostojanju sukoba interesa