Javna nabava 2019-02-17T13:41:21+00:00

Prirodoslovni muzej Dubrovnik kao javni naručitelj objavljuju da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi,
u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi, bili u sukobu interesa..

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Prirodoslovnom muzeju dubrovnik

Plan nabave roba, radova usluga 2019

Plan nabave roba, radova usluga 2018

Plan nabave roba, radova usluga 2017

Plan nabave roba, radova usluga 2016

Izjava o nepostojanju sukoba interesa