Javna nabava 2017-09-11T13:00:44+00:00

Prirodoslovni muzej Dubrovnik kao javni naručitelj objavljuju da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi,
u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi, bili u sukobu interesa..

Plan nabave roba, radova usluga 2017

Plan nabave roba, radova usluga 2016

Izjava o nepostojanju sukoba interesa