Prirodoslovni muzej Dubrovnik kao javni naručitelj objavljuju da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi,
u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi, bili u sukobu interesa..