Program:

Izložba i radionice: Plasticamente – plastična (noćna) mora

Voditelji: Udruga Sunce – Split

Vrijeme održavanja: ponedjeljak, 8. travnja 2019. godine, 11.00-13.00

Mjesto održavanja: Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1, Dubrovnik

Izložba donosi interaktivne eksponate načinjene upravo od plastike, a osnovni je cilj proširiti svijest o opasnosti pretjerane konzumacije jednokratne plastike, kao i nikada veću potrebu za adekvatnim odvajanjem i zbrinjavanjem plastičnog otpada. Procjenjuje se da oko 80% morskog otpada dolazi iz kopnenih izvora i od aktivnosti s kopna, dok oko 20% otpada u moru završava kao rezultat (neodgovornoga) pomorskoga prometa i ribarstva. Prema Programu Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP), samo 15 % morskog otpada pluta na morskoj površini; dodatnih 15 % ostaje u vodenome stupcu, a 70 % nalazi se na morskome dnu. Trenutačne procjene pokazuju da danas u oceanu ima više od 150 milijuna tona plastike. Ako se ništa ne promijeni, do 2025. godine ocean će sadržavati tonu plastike na svake 3 tone ribe, a do 2050. oceani bi mogli imati više plastike nego ribe. Sve veću opasnost po morske i kopnene ekosustave, ali i zdravlje čovjeka, predstavlja i mikroplastika. Uz izložbu će se održati niz edukativnih radionica.

Izložba se postavlja u sklopu ML-REPAIR projekta. Opći je cilj projekta sprječavanje i smanjivanje unosa i raspršivanja otpada u Jadranskome moru. Nositelj projekta je CA’ Foscari Fakultet, Sveučilište u Veneciji, a partneri su talijanski Nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje (ISPRA), Udruženje M.A.R.E. i LIMOSA iz Italije te Institut za oceanografiju i ribarstvo, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Split.

Predavanja, radionice i stručno vodstvo: Lokrum – laboratorij boja

Autorice: Marija Crnčević, Katarina Ivanišin Kardum, Barbara Margaretić, Katija Dolina, Ana Sutlović

Vrijeme održavanja: ponedjeljak, 8. travnja 2019. godine, 10.15-12.00

Mjesto održavanja: Otok Lokrum (konferencijska dvorana)

Interdisciplinarni program Lokrum – laboratorij boja namijenjen je svima vama koji volite stjecati tradicionalna znanja, posebno ona koja predstavljaju prirodne i kulturne vrijednosti dubrovačkoga kraja. Tijekom predavanja, radionice i šetnje, otkrit ćete koje boje skrivaju crni jasen, bor, šipak, broć… te koji su najpoznatiji primjeri bojenja u kućanstvu. Pri tome će se istaknuti vrijednost i potreba zaštite pojedinih biljnih vrsta i staništa na primjeru otoka Lokruma.

Napomena: Molimo sudionike da zbog organizacijskih razloga potvrde svoj dolazak zaključno do četvrtka 5. travnja 2019. do 12.00 na sljedeću elektroničku adresu: strucnivoditelj@lokrum.hr. Za sve sudionike (max 60 osoba), prijavljene u navedenome roku, Javna ustanova Rezervat Lokrum osigurava besplatan povratni prijevoz brodom iz Stare gradske luke do otoka Lokruma. Vrijeme polaska broda iz Grada: 10.00.

Radionica: Vile u bojama prirode

 Voditeljice: Dubravka Tullio i Jasmina Runje

Vrijeme održavanja: utorak, 9. travnja 2019. godine, 10.00-11.00.

Mjesto održavanja: Trg oružja, Ulica Svetog Dominika bb, Dubrovnik (u slučaju lošega vremena, radionica će se održati u Prirodoslovnome muzeju Dubrovnik)

Držićeve su vile kompleksna bića, u koja je upisao vrline i mane svojih sugrađana. One su mitološke ljepotice s ljudskim karakteristikama. Kreativna radionica Vile u bojama prirode započet će uvodnim razgovorom o Marinu Držiću, renesansi i prirodnim pigmentima. Tehnikom asamblaža, recikliranjem staroga papira, kartona i plastike uprizorit će se bogat i šarolik život tih fantastičnih bića. Tkanine za izradu vila ručno će se bojiti u prirodnim pigmentima te će se cijeli postupak pokazati sudionicima. Nastali će se radovi povezati ribarskim strunama i izložiti na Trgu oružja, gdje su i nastali.

 

Predavanje i radionica: Boje kao indikatori u prirodnim znanostima

Voditeljice: Marina Brailo Šćepanović, Sanja Grđan, Marijana Pećarević

Vrijeme održavanja: utorak, 9. travnja 2019. godine, 8.30-12.00.

srijeda, 10. travnja 2019. godine, 8.30-12.00.

četvrtak, 11. travnja 2019. godine, 8.30-12.00.

Mjesto održavanja: Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu, Ćira Carića 4, Dubrovnik

Predavanje i radionica Boje kao indikatori u prirodnim znanostima namijenjena je učenicima viših razreda osnovne škole, koji će kroz praktične i zabavne radionice naučiti na koji se način boje koriste za određivanje pojedinih spojeva u metodama koje su česte u biologiji i kemiji.

Napomena: Molimo sve zainteresirane da zbog organizacijskih razloga potvrde svoj dolazak na sljedeću elektroničku adresu: marijana.pecarevic@unidu.hr

Predavanje: Tajna purpura

Predavači: Ana Bratoš Cetinić i Josip Mikuš

Vrijeme održavanja: utorak, 9. travnja 2019. godine, 17.00-18.00.

Mjesto održavanja: Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1, Dubrovnik

U gradu Tiru, uz obalu Sredozemnoga mora, još 1600 godina prije Krista, proizvodila se skupocjena boja kojoj Feničani, u znatnoj mjeri, duguju svoj trgovački uspjeh. Tirskim purpurom ogrtali su se faraoni i carevi, kraljevi i kardinali, a spominju ga Homer i u Ilijadi i u Odiseji, Virgilije u Eneidi, evanđelisti u Bibliji. Na predavanju Tajna purpura saznajte što puževi imaju s tom slavnom bojom.

 

Predavanje: Goetheova teorija boja

Predavač: Davor Lucianović

Vrijeme održavanja: srijeda, 10. travnja 2019. godine, 12.30-13.30.

Mjesto održavanja: Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1, Dubrovnik

Premda je danas Newtonova teorija općeprihvaćena u znanstvenim krugovima, i Goetheova teorija  danas sve više pobuđuje interes u znanstvenim krugovima, a njena prihvaćenost i primjena u stvaralačkoj praksi kod umjetnika, kao i u nekim pedagoškim praksama nadaleko je poznata. Predavanje je namijenjeno, prvenstveno, srednjoškolcima, učenicima viših razreda osnovne škole, kao i studentima koji proučavaju umjetnost. Cilj je upoznavanje s osnovama spomenute teorije, kao i poticanje divergentnoga mišljenja, gdje se sudionike predavanja potiče na istraživanje različitoga pristupa fenomenu boja.

Radionica: Obojena znanost

Voditeljice: Andrea Sebastijan, Katarina Papac i Mares Golubović

Vrijeme održavanja: srijeda, 10. travnja 2019. godine, 9.00-11.30.

Mjesto održavanja: Gimnazija Dubrovnik, Ul. Frana Supila 3, Dubrovnik

Sunce je primarni izvor svjetlosti za naš planet. Sunčeva je svjetlost sastavljena od mnoštva boja. Svaka boja ima svoju valnu duljinu. Najviše valne duljine vidljive svjetlosti vidimo kao crvenu boju. Polaznici radionice Obojena znanost naučit će kako složenu svjetlost rastaviti na njene sastavne dijelove. Pokuse koje smo pripremili pokazat ćemo na zabavan način te naučiti kako od bijele svjetlosti, kojom smo svakodnevno okruženi, dobiti mnoštvo boja. Zajedno ćemo uhvatiti dugine boje na neobičnim mjestima, a u grupama ćemo izrađivati vlastiti spektroskop, tražiti interferenciju na tankim listićima, raditi svjetlosne mozaike i dobiti odgovore na mnoštvo zanimljivih pitanja, poput Zašto CD izgleda obojen? Zašto paunovo perje izgleda obojeno? Kako nastaje duga?…

Napomena: Molimo sve zainteresirane da zbog organizacijskih razloga potvrde svoj dolazak na sljedeću elektroničku adresu: mares.golubovic@skole.hr

Radionica: Čarolija boja

Voditeljice: Slađana Bošković Bećir i Maja Sambrailo Ivanković

Vrijeme održavanja: srijeda, 10. travnja 2019. godine, 9.00-11.30

Mjesto održavanja: Gimnazija Dubrovnik, Ul. Frana Supila 3, Dubrovnik

Kemija proučava tvari od kojih je sastavljen svemir, a biologija život u njemu. Kroz boje možemo saznati kakve promjene i svojstva imaju tvari i organizmi oko nas. Polaznici radionice Čarolija boja na praktičan će se i zanimljiv način uvjeriti koliko je znanost uzbudljiva i koliko nam prekrasnih tajni o svijetu oko nas boje otkrivaju. Pronaći će odgovore na pitanja: Zašto lišće mijenja svoju boju u jesen? Zašto se kupus boji limuna i sapuna? Zašto posebni papirići mijenjaju boju? Kako boje utječu na živi svijet? Polaznici će radionice u grupama, uz vodstvo mentora, izvoditi zanimljive pokuse.

Radionica: Soba sa zagonetkama

Voditeljice: Slađana Bošković Bećir, Maja Sambrailo Ivanković, Andrea Sebastijan, Katarina Papac i Mares Golubović

Vrijeme održavanja: srijeda, 10. travnja 2019. godine, 9.00-11.30

Mjesto održavanja: Gimnazija Dubrovnik, Ul. Frana Supila 3, Dubrovnik

U interaktivnoj radionici, kroz rješavanje niza zagonetki iz kemije, biologije i fizike, polaznici moraju pronaći izlaz iz sobe!

Napomena: Molimo sve zainteresirane da zbog organizacijskih razloga potvrde svoj dolazak na sljedeću elektroničku adresu: sladana.boskovic@skole.hr

Radionica: Mala radionica anorganske kemije

Voditelj: Ivica Đilović

Vrijeme održavanja: četvrtak, 11. travnja 2019. godine, 12.00-13.00

Mjesto održavanja: Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1, Dubrovnik

Ioni su prijelaznih metala posebni. Kada se okruže drugim molekulama i/ili anionima, vole apsorbirati različit dio Sunčeva spektra. Vodena otopina modre galice apsorbira u narančastome dijelu spektra pa u svjetlosti koja prođe kroz tu tekućinu vidimo smjesu svih boja osim narančaste. Zato je vodena otopina modre galice plave boje. U školskim udžbenicima kemije naići ćemo na malo podataka o kompleksnim spojevima. To je, u najmanju ruku, čudno, jer su mnogi životni procesi nezamislivi bez njihove pomoći. Velika većina enzima u svome aktivnome mjestu ima ion (ili više njih) prijelaznoga metala. Njihova je struktura direktno povezana s njihovom funkcijom… Radionica će nas uvesti u svijet kompleksnih spojeva. Polaznici će se upoznati s pojmovima oksidacija, redukcija, elektronska konfiguracija, metalni ion, ligand, boja, elektromagnetsko zračenje te izvesti niz jednostavnih i efektnih pokusa. Kakav bi nam život bio bez boja?

Radionica: Crvena, zelena i smeđa – boje Jadranskoga mora

 Voditeljice: Matea Martinović i Dubravka Tullio

Vrijeme održavanja: petak, 12. travnja 2019. godine, 10.00-11.00

Mjesto održavanja: Uvala Pile, Dubrovnik

Polaznici radionice upoznat će se s pojmom makrofitobentosa, naučit će prepoznati skupine makroalgi na temelju njihove pigmentacije, upoznat će se s njihovom ulogom u primarnoj produkciji, ulogom bioindikatora u monitoringu morskog okoliša, kao i s brojnim drugim ulogama u ljudskoj upotrebi, poput medicine, farmaceutike i prehrane. Poseban naglasak bit će na onim vrstama makroalgi koje su u Republici Hrvatskoj strogo zaštićene. Na temelju prezentiranoga, uvidjet će važnost stvaranja algoloških zbirki, kao značajnoga fonda u procjeni stanja i promjena u morskom okolišu te smjernicama u zaštiti mora i priobalja. U praktičnome dijelu radionice izrađivat će vlastiti algarij.

Predavanje: Kemija u boji

Voditelj: Ivica Đilović

Vrijeme održavanja: petak, 12. travnja 2019. godine, 12.30-13.30

Mjesto održavanja: Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1, Dubrovnik

Koliko su mali atomi? Čega sve ima u njima? Odgovori su neočekivani. Ponašanje atoma je zapanjujuće, čak i onima koji misle da svi znaju. Gdje se nalaze elektroni? Zašto su važni? Kad skupina pojedinaca postaje mnoštvo? Što je svjetlost? Zašto je samo naše nebo plavo? Zašto su tvari obojene? Ima li to veze s atomima? Elektronima? Ima! I te kakve… A gdje je tu kemija? Što je kemija?

S bojama, točnije pigmentima, igramo se od pamtivijeka. Zašto su Fenićani voljeli volke? Što je lapis lazuli? Kako su boje učinile kemiju i fiziku boljom? U ovome predavanju obradit će se, uz pokuse, naravno – a kako bi i drukčije – promjene koje krase našu svakodnevicu. Te promjene, točnije kemijske reakcije, upravljaju našim tijelima, našim mislima, susretima… Što su pigmenti? Što su indikatori? Kakve su to složene molekule? Zašto je galica modra? Što je kemijska reakcija? Na ta, ali i još neka druga pitanja, pokušat ćemo dati odgovor na predavanju.

Radionica: Nijanse plićaka

Voditeljice: Ana Bratoš Cetinić i Marija Crnčević

Vrijeme održavanja: petak, 12. travnja 2019. godine, 10.15-12.00

Mjesto održavanja: Otok Lokrum

Pažljivi promatrač mora i obale uočava mnoštvo boja i u fizičkom okolišu i među živim bićima. Kako more mijenja boju? Zašto su neke stijene bijele, neke zelene, a neke crne? Kako se u tome području snalaze, puževi, alge, rakovi, školjkaši? Odgovore na ta i druga pitanja otkrijte na bijelom, smeđem ili plavom licu mjesta zelenoga otoka.

Napomena: Molimo sudionike da zbog organizacijskih razloga potvrde svoj dolazak zaključno do četvrtka 5. travnja 2019. do 12.00 na sljedeću elektroničku adresu: strucnivoditelj@lokrum.hr. Za sve sudionike (max 60 osoba), prijavljene u navedenome roku, Javna ustanova Rezervat Lokrum osigurava besplatan povratni prijevoz brodom iz Stare gradske luke do otoka Lokruma. Vrijeme polaska broda iz Grada: 10:00.