About 2thesign

This author has not yet filled in any details.
So far 2thesign has created 86 blog entries.

Zbirka ptičjih jaja

Dubrovački prirodoslovac i ornitolog dr. sc. Ivo Tutman od 1952. do 1957. godine prikupio je materijal za današnju Zbirku ptičjih jaja Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik. Tutman je tijekom 60-tih i 70-tih godina 20-tog stoljeća usko surađivao s preparatorom Andrijom Lesingerom te je vjerojatno tada materijal poklonio Muzeju. Zbirka ptičjih jaja Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik danas sadrži 31 predmet, odnosno 15 inventarnih brojeva. Dokumentacija zbirke vodi se u računalnoj bazi podataka od 2017. godine od kada je i upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem 6590.

Zbirka ptičjih jaja2017-05-17T14:42:34+02:00

Zbirka riba

Zbirka riba Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik prikupljala se od osnutka muzeja 1872. godine, a razdoblja najintenzivnijeg popunjavanja zbirke bila su za vrijeme djelovanja Balda Kosića, Milivoja Ulage i Andrije Lesingera. Profesor, prirodoslovac i preparator Baldo Kosić je od 1882. do 1917. godine prikupio, determinirao i preparirao gotovo kompletnu zbirku riba dubrovačkoga kraja. Nažalost, dio zbirke čuvan u tekućini uništen je za vrijeme Drugoga svjetskog rata, a dio dermoplastičnih preparata propao je čestim seljenjem, nepravilnim rukovanjem i neodgovarajućom pohranom. Nakon smrti Kosića Muzej nije imao preparatora sve do 1953. godine i dolaska Milivoja Ulage, koji je u suradnji s Oceanografskom stanicom (današnjim Institutom za more i priobalje) prikupio novu zbirku riba u tekućini te izradio dio do danas sačuvanih dermoplastičnih preparata. Ulaga je nakon samo nekoliko godina na radnom mjestu preparatora premješten na druge dužnosti. U Muzej 1960. godine dolazi preparator dermoplastičar Andrija Lesinger i započinje dugotrajan postupak restauriranja stare zbirke. Prikupio je i novi materijal te izradio oko 170 preparata koji su bili izloženi sve do potresa 1979. godine, kada se Muzej zatvara. Od 2011. godine prikuplja se novi materijal.

Zbirka je u cjelini obrađena, a dokumentacija zbirke vodi se u računalnoj bazi podataka od 2013. godine. Zbirka riba je od 2015. godine upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem 6590.

Zbirka riba2017-05-13T22:22:34+02:00

Zbirka ptica

Iako je najstariji preparat Zbirke ptica iz 1867. godine, prvo intenzivno prikupljanje bilo je za vrijeme djelovanja Balda Kosića (1829.-1918.), koji je preparirao gotovo kompletnu zbirku ptica dubrovačkog kraja. Tijekom godina, uslijed čestog seljenja muzeja i zbirki, dio Kosićeve zbirke je propao. Dolaskom preparatora Andrije Lesingera 1960. godine započeo je dugotrajan i vrlo osjetljiv postupak spašavanja ostatka Kosićeve zbirke ptica. Lesinger je također započeo i s prikupljanjem nove znanstvene i izložbene zbirke izrađene u obliku diorama. Potres 1979. godine znatno je oštetio zgradu Muzeja, te se muzej zatvara. Nedugo potom, odlaskom preparatora u mirovinu, muzej ostaje i bez stručnog osoblja.

Do danas je sačuvan ukupno 1051 muzejski predmet Zbirke ptica. Ptice hrvatske faune zastupljene su u zbirci sa 246 vrsta. Raspoređene su u 18 redova, od kojih je najzastupljeniji red vrapčarki sa 106 vrsta i 528 primjeraka. Većim brojem primjeraka zastupljeni su i redovi šljukarica i sokolovki (grabljivica). Među vrstama zastupljenim u zbirci muzeja, njih 79 se nalazi na Crvenom popisu, a 48 u Crvenoj knjizi ugroženih ptica Hrvatske. Među u Hrvatskoj danas izumrlim vrstama nalaze se crkavica, Neophron percnopterus, koja se u Hrvatskoj gnijezdila do početka 1980-ih godina, droplja, Otis tarda, koja je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće bila redovita zimovalica u hrvatskom priobalju i plosnatokljuna njorka, Alca torda, koja je zadnji put zabilježena 1909. godine. Među vrstama koje su osobito značajne za dubrovačko područje treba istaknuti kritično ugroženog kratkoprstog kopca, Accipiter brevipes, koji se u Hrvatskoj gnijezdi jedino na području Konavala, kao i bijele čiope, Tacymarpus melba, koje su u Hrvatskoj najbrojnije upravo u Dubrovniku.

Zbirka je u cjelini obrađena, a dokumentacija zbirke vodi se u računalnoj bazi podataka od 2013. godine.

 

Zbirka ptica2017-05-18T13:27:59+02:00

Zbirka mekušaca

Zbirka mekušaca jedna je od najstarijih zbirki Muzeja. Nastala je u devetnaestom stoljeću, a najveće zasluge za njezino utemeljenje i prikupljanje pripadaju osnivaču Muzeja Antunu Dropcu. Njemu su se kao predsjedniku Trgovačko-obrtničke komore mnogobrojni Dubrovčani diljem svijeta obraćali s idejom o osnivanju tehničke škole u Dubrovniku. Uvjet za takvu školu bili su tehnički i prirodoslovni kabineti bogato opremljeni zbirkama. Stoga Drobac pokreće inicijativu prikupljanja raznoraznih povijesno-kulturnih, etnografskih i drugih vrijednih predmeta, a prvenstveno prirodnina, no zbog neodobravanja bečke vlade njegova prvobitna zamisao o osnivanju tehničke škole prerast će u novu ideju, ideju o osnivanju muzeja. Osnovu Muzeja činit će njegove zbirke, među kojima i Zbirka mekušaca. Osim Antuna Dropca, za prikupljanje zbirke zaslužan je i njegov suvremenik fra. Ivan Evanđelist Kuzmić, koji je intenzivno proučavao školjkaše i puževe južne Dalmacije. Nadalje, zbirku upotpunjuje i prof. Baldo Kosić primjercima mekušaca dubrovačkog područja, uglavnom morskih puževa, školjkaša i glavonožaca. Svojim donacijama zbirku obogaćuje i veliki hrvatski prirodoslovac Spiridion Brusina, koji je tijekom svojega dugogodišnjeg rada otkrio stotinjak novih vrsta i podvrsta recentnih puževa i školjkaša.

 

Zbirka mekušaca2017-05-13T22:24:40+02:00

Zbirka gmazova i vodozemaca

Zbirka je nastala u devetnaestom stoljeću te je do 1900. godine sakupljeno i preparirano 88 primjeraka. Kasnije je nadopunjena primjercima iz Afrike i Južne Amerike koje su Muzeju slali iseljenici. Do danas je, međutim, sačuvan mali broj primjeraka, od kojih se ističe sedmopruga usminjača, Dermochelys coriacea, prvi primjerak zabilježen u Jadranskom moru. Ulovljena je u rujnu 1894. godine pokraj otočića Sv. Nikole blizu Budve u Crnoj Gori. Upravitelj tadašnjeg Domorodnog muzeja Baldo Kosić preparirao je navedeni primjerak, mužjaka dužine 2,14 m i mase 500 kg. Sačuvao je i jednjak i dio kostura, ali se nažalost tim predmetima tijekom godina izmještanja muzejske građe izgubio trag.

 

Zbirka gmazova i vodozemaca2017-05-13T22:28:23+02:00

Zbirka sisavaca

Zbirka je nastala u devetnaestom stoljeću te je bila sačinjena od preparata iz Afrike, Australije i Južne Amerike, ali i najvećim dijelom od eksponata iz bliže ili dalje okolice Dubrovnika. Do danas je sačuvan manji broj eksponata od kojih se posebno ističu: vidra, Lutra lutra, ulovljena u Zatonu, sredozemna medvjedica, Monachus monachus, ulovljena u Moluntu te desni donji dio čeljusti plavetnog kita, Balaenoptera musculus, iz Biskajskog zaljeva.

Zbirka sisavaca2017-05-13T22:29:48+02:00

Zbirka algi

Zbirka algi Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik skup je nekoliko privatnih zbirki, a prikupljanje je započelo prije osnivanja Domorodnog muzeja. Profesor Matija Botteri prikupljao je alge na području od Dubrovnika do Lošinja u razdoblju od 1865. do 1867. godine. Pomorski inženjer Pero Vidoević u periodu od 1878. do 1881. godine prikupljao je alge od Korčule do Rijeke. Njegov herbarij Muzeju je poklonila Jenni ud. Vidoević u veljači 1905. godine za vrijeme djelovanja Balda Kosića, o čemu svjedoči njegov Zapisnik. Osim toga, u Zbirci se nalazi i nekoliko primjeraka algi prve hrvatske botaničarke Marije Selebam de Cattani (1789. – 1870.).

Zbirka algi2017-05-13T22:31:52+02:00