Zbirka riba Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik prikupljala se od osnutka muzeja 1872. godine, a razdoblja najintenzivnijeg popunjavanja zbirke bila su za vrijeme djelovanja Balda Kosića, Milivoja Ulage i Andrije Lesingera. Profesor, prirodoslovac i preparator Baldo Kosić je od 1882. do 1917. godine prikupio, determinirao i preparirao gotovo kompletnu zbirku riba dubrovačkoga kraja. Nažalost, dio zbirke čuvan u tekućini uništen je za vrijeme Drugoga svjetskog rata, a dio dermoplastičnih preparata propao je čestim seljenjem, nepravilnim rukovanjem i neodgovarajućom pohranom. Nakon smrti Kosića Muzej nije imao preparatora sve do 1953. godine i dolaska Milivoja Ulage, koji je u suradnji s Oceanografskom stanicom (današnjim Institutom za more i priobalje) prikupio novu zbirku riba u tekućini te izradio dio do danas sačuvanih dermoplastičnih preparata. Ulaga je nakon samo nekoliko godina na radnom mjestu preparatora premješten na druge dužnosti. U Muzej 1960. godine dolazi preparator dermoplastičar Andrija Lesinger i započinje dugotrajan postupak restauriranja stare zbirke. Prikupio je i novi materijal te izradio oko 170 preparata koji su bili izloženi sve do potresa 1979. godine, kada se Muzej zatvara. Od 2011. godine prikuplja se novi materijal.

Zbirka je u cjelini obrađena, a dokumentacija zbirke vodi se u računalnoj bazi podataka od 2013. godine. Zbirka riba je od 2015. godine upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem 6590.