Dubrovački prirodoslovac i ornitolog dr. sc. Ivo Tutman od 1952. do 1957. godine prikupio je materijal za današnju Zbirku ptičjih jaja Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik. Tutman je tijekom 60-tih i 70-tih godina 20-tog stoljeća usko surađivao s preparatorom Andrijom Lesingerom te je vjerojatno tada materijal poklonio Muzeju. Zbirka ptičjih jaja Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik danas sadrži 31 predmet, odnosno 15 inventarnih brojeva. Dokumentacija zbirke vodi se u računalnoj bazi podataka od 2017. godine od kada je i upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem 6590.